Estlandssvenskarnas Kulturförvaltningen täcker svenskbygder från Runö till Nargö.

Estlandssvenskarnas Kulturförvaltningen arbetar i enlighet med Vähemusrahvuste kultuuriautonoomia seadus och samtliga tillhörande författningar Stadgar för den svenska kulturella självförvaltningen, Vähemusrahvuste rahvusnimekirjade pidamise ja kasutamise kord och av andra författningar. Organisationen har långsiktiga samarbetsavtal med föreningar och organisationer som har samma syfte enligt stadgarna.

Estlandssvenskarnas Kulturförvaltnings juridisk person eller stiftelsen baseras på Estlanssvenskarnas Kulturförvaltnings stiftelses stadgar ja Sihtasutuste seadus.

Huvudkommitén för valet i enlighet med Vähemusrahvuse kultuurinõukogu valimise eeskiri.

För Estlandssvenskarnas Kulturförvaltnings arbete har organisationen Principer för kulturombudsen verksamhet och Eestirootslaste Kultuurikandja tunnustusstatuut.