Estlandssvenskarnas Kulturförvaltningen täcker svenskbygderna från Runö till Nargö.

Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning arbetar i enlighet med Lagen om kulturautonomi av nationell minoritet och samtliga tillhörande författningar. Stadgar för den svenska kulturella självförvaltningen, Vähemusrahvuste rahvusnimekirjade pidamise ja kasutamise kord och av andra författningar. Organisationen har långsiktiga samarbetsavtal med föreningar och organisationer som har samma syfte enligt stadgarna.

Estlandssvenskarnas Kulturförvaltnings juridisk person eller stiftelsen baseras på Estlanssvenskarnas Kulturförvaltnings stiftelses stadgar och Sihtasutuste seadus.

Huvudkommittén för valet i enlighet med Vähemusrahvuse kultuurinõukogu valimise eeskiri.

För Estlandssvenskarnas Kulturförvaltnings arbete har tillägg gjorts för organisationens Principer för kulturombudsen verksamhet och riktlinjer för Estlandssvenskarnas Kulturbärarare  Eestirootslaste Kultuurikandja tunnustusstatuut.