Tidsskriften "Eestirootslane" utkommer som Kulturförvaltningens utgåva två gånber om året. Tidsskriften är tråspråkig. Medlemmar i minoritetslängden får tidsskriften per post.

Tidskriftens målsättning är att informera läsarna om Kulturförvaltningens verksamhet men också om aktuella händelser såväl i Estland som Sverige som handlar om den estlandssvenska minoriteten i Estland.

Filerna är i .pdf-format. Obs! Filen öppnas i ett nytt fönster.