ERKOV eller Estlandssvenskarnas Kulturförvaltningen bildades 2007 på kulturautonomis lag för minoriteter. Lagen finns här

Tills 2014 arbetade kulturförvaltningen under namn Kulturrådet för den svenska minoriteten i Estland men i april 2014 godkände kulturrådet ett nytt namn som är Estlandssvenskarnas Kulturförvaltningen. Vi har möjligheter att styrka sammanhållning i sammhället och presentera estlandssvenskarnas kulturarv. Som en historisk minoritet i Estland vill vi återskapa det estlandssvenska kulturområdet med stöd från samhällen idag och med våra vänner. Det är möjligt för att estlandssvenskarnas kulturarv är spännande. Vi har levt här från 1200-talet och även tidigare troligen. Det andra världskriget förändrade estlandssvenskarnas öde och slängde till båda kuster av Östersjön. Vi lever inte på det historiska området som våra förfäder men vi har kvar och renoverar våra sakrala byggnader och gårdar. Vi har objekten i naturen och tvåspråkiga skyltar. Vi har våra danser och sånger och vi kan spela ålderdomliga instrumenten. Vi har våra folkdräkter och vi minner våra förefäders bosättningshistoria. Vi är aibofolket/ eibofolket.