2019 startade webkurser i svenska till vuxna och barn som ledar Eva-Tiina Põlluste. Skolbarn har varit duktiga på Ormsö och Runö, öarnas skolor har intresse av kurser också. I juni 2022 ägde rum en sommarspråkkurs till skolbarn från Ormsö och Nuckö.

Barn på Ormsö spelar talharpa och deltagade i sommarläger vid Rumpo gården. Hoppas att traditionen att spela talharpa försvinner inte och nästa generationen bärar traditionen vidare.

Aibolands Museum samarbetar med Nuckö skolan och har eget programm för skolbarn att presentera estlandssvenskarnas kulturarv.