Under ledning av svenskläraren Eva-Tiina Põlluste lanserades onlineinlärning av svenska språket 2019, och barn började lära sig svenska tillsammans med vuxna. Skolbarn från Runö och Ormsö har varit flitiga elever i samarbete med skolorna. I juni 2022 hölls ett tredagars språkläger på sommaren för elever från Ormsö och Nuckö grundskolor.

Barn från Ormsö spelar ”hiiu kannel”, eller talharpa. Barnen var också involverade i sommarlägrets workshops med talharpa. Vi hoppas verkligen att traditionen att spela talharpa på Ormsö inte försvinner utan förs vidare till kommande generationer.

Aibolands museum har i samarbete med Nuckö grundskola satt upp långsiktiga planer för ett samarbete för att introducera barnen för sin hembygds kultur på ett lekfullt sätt.