Om du har estniskt medborgarskap och dina förfäder har varit eller är Estlands svenskar/kustsvenskar/estlandssvenskar då är du välkommen att registrera dig på minoritetslängden. Man kan också registrera sina barn på minoritetslängden. För att man ska kunna ställa upp som kandidat till  kulturrådet och för att man ska kunna rösta i valet till kulturrådet måste man vara registrerad på minoritetslängden. En sådan registrering sker efter en personlig ansökan. Val till kulturförvaltningen äger rum vart tredje år.


Varför ska man registrera sig på den svenska minoritetslängden?

Kulturförvaltningen är det organ som ska tillvarata den svenska minoritetens intressen i Estland. Kulturförvaltningen ska stödja utvecklingen av det svenska språket (modersmålet), stödja och bevara det estlandssvenska kulturarvet och stärka den estlandssvenska identiteten i Estland. Ju fler personer som är registrerade, desto större inflytande kommer kulturförvaltningen att få. Även estlandssvenskar bosatta utanför Estland kan anmäla sig till minoritetslängden

Borttagning från minoritetslängden sker:

  1. vid personens önskemål;
  2. vid avståendet av Estlands medborgarskap eller permanent bosättning utomlands;
  3. vid personens död.

De personer som bor utomlands och  inte har estniskt medborgarskap måste ansöka om aktivering av sitt estniska medborgarskap, dvs. ansöka om estniskt pass. Anvisningar hur man kan söka ett estniskt pass finns på Estlands ambassads hemsida.
Man kan också beställa ett formulär genom att skicka ett mail till info@eestirootslane.ee.

Ladda ner formulär