Juridisk person för kulturförvaltningen är Estlandssvenskarnas Kulturförvaltnings Stiftelse. För organisering och förvaltning av Stiftelsens verksamhet skall den verkställande styrelsen:

  1. företräda Stiftelsen och borga för dess ekonomiska verksamhet;
  2. och säga upp personal i Stiftelsen, bestämma deras lönevillkor;
  3. Stiftelsens bokföring;
  4. ta fram utkast till Stiftelsens budget;
  5. teckna avtal och säkerställa uppfyllelsen av tecknade avtal.

    Under perioden 2023-2025 är stiftelsens kontrollerande styrelseledamöter Elna Siimberg, Ingegerd Lindström och Ülo Kalm.