Varade haldamiseks on loodud kultuuriomavalitsuse juurde Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse Sihtasutus (kultuuriomavalitsuse juriidiline kehand). Sihtasutuse juhatus valmistab ette sihtasutuse eelarve, mille kinnitab sihtasutuse nõukogu. Lõplikult kinnitab eelmise eelarveaasta täitmise aruande ja järgmise aasta eelarveettepaneku kultuurinõukogu. Sihtasutust auditeerib audiitor ja audiitori raport lisatakse majandusaastaaruandele. Sihtasutuse nõukogu valib ja saab vajadusel tagasi kutsuda kultuurinõukogu. Sihtasutuse juhatuse valib ja saab vajadusel tagasi kutsuda sihtasutuse nõukogu.

Perioodil 2019-2022 on sihtasutuse nõukogu liikmed: Ülo Kalm, Ingegerd Lindström ja Lena Weesar.