Olavipaev_2019_muuseum_Talharpa

Pärandihoidjad

Rannarootslaste kultuuripärandi hoidmine ja arendamine on Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse üks peamisi eesmärke. Pärandit saab edasi kanda, kui on jätkuvalt kultuuripärandist huvitatuid ja edasikandjaid. Seetõttu soovivad rannarootslased sellel kümnendil üles ehitada koostööpartnerite, kogukondade ja avalikkuse toel rannarootsi kultuuriruumi. Kultuuriruumist lähemalt kuuled juba sellel aastal lähemalt, sest headel uudistel kord on juba võime jõuda iga huviliseni.