ERKOV ehk Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus alustas esimeste kultuurinõukogu valimiste järel tööd aastal 2007. Organisatsioon on loodud Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seaduse alusel. Rohkem seaduse kohta leiad siit.

Kuni aastani 2014 kandis Eestimaa rootslaste/ rannarootslaste/ eestirootslaste  kultuuriomavalitsus nime Rootsi Vähemusrahvuse Kultuurinõukogu Eestis, kuid 24.aprillil kinnitas kultuuriomavalitsuse juhtorgan ehk kultuurinõukogu uueks nimeks Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus. 

Meil on võimalus tugevdada ühtsustunnet kogukonna sees ja tutvustada rannarootslaste kultuuripärandit laiemale avalikkusele.  Eesti ajaloolise rahvusvähemusena soovime taasluua ajaloolistel asualadel täna toimetavate kogukondade ja kultuuripärandi sõprade toel rannarootsi kultuuriruumi. See on võimalik, sest rannarootsi kultuurilugu on mitmekesine, suuremahuline ja põnev. Me oleme siin elanud kirjalikele allikatele toetudes alates 13.sajandist või veelgi varem. Teine maailmasõda muutis rahvakillu saatust ja paiskas ta kahele poole Läänemerd. Me ei toimeta endisel viisil ajalooliste asualade maastikel, kuid meil on alles meie taastatud ja taastamisel sakraalehitised ja talukompleksid, loodusobjektid ja kakskeelsed kohanimed. Meil on alles meie tantsud ja laulud ning mängitakse taas endisaegsetel pillidel. Meil on alles meie rahvarõivad ja me mäletame oma esivanemate asustuslugu. Me oleme aibofolke ehk saarerahvas. 

President Lennart Meri, kellel olid rannarootsi juured, on öelnud, et "Kogemustega on kord nii, et neid leiab ainult minevikust." Seega on tohutult oluline minevikku mäletada, sest see annab meile kogemused, mis aitavad meil mõista olevikku ja kujundada tulevikku.