Kui sul on Eesti kodakondsus ja sinu esivanemate hulka on kuulunud või kuulub rootslasi/rannarootslasi/eestirootslasi, siis oled oodatud end registreerima rahvusnimekirja. Kultuurinõukogu liikmeks kandideerimine ja valimistel osalemine eeldab kuulumist rahvusvähemuse nimekirja. Nimekirja kandmine toimub isikliku avalduse alusel. Avaldusele saad kanda ka oma alaealised lapsed. Kultuurinõukogu valimised toimuvad igal kolmandal aastal.


Miks on rahvusnimekirja registreerimine vajalik?

Rootsi rahvusvähemuse huve keele ja kultuuri säilitamisel saab kaitsta ainult kultuuriomavalitsus. Mida enam isikuid rahvusnimekirja kuulub, seda suurem mõju on kultuuriomavalitsusel. Samal põhjusel peaks Eesti valitsuse poolt antud võimalust kasutama ära ka väljaspool Eestit elavad eestirootslased. Kultuurinõukogu valijate nimekirja koostamise aluseks on rahvusvähemuse nimekiri.

Rahvusnimekirjast kustutatakse:

  1. isiku soovil;
  2. isiku loobumisel Eesti kodakondsusest või asumisel alaliselt elama välisriiki;
  3. isiku surma korral.

Avalduse saab saata digiallkirjastatult e-posti aadressile info@eestirootslane.ee
Avalduse blanketi saab tellida samal e-posti aadressil.

Lae avaldus alla