Kustsvenskarnas första sångfest ägde rum 3:e juli 1933 på Hapsals biskopsborg. Nästa sångfest var 80 år efter första sångfest och projektledare var Sofia Joons. Sångfest med dansuppvisning ägde rum 2:a juni 2013.

Traditionens hade skapats och att fortsätta med det planerade sång- och dansfestkommité efter tredje år en ny sång- och dansfest och så hade estlandssvenskar festen igen år 2016. Estlandssvenskarnas sång- och dansfest "Vårt land" hade två gånger mer deltagare än 2013. Festens projekledare var Jana Stahl och festen hade dansfest som en separat del och projektledare var Sille Kapper. Huvuddirigent var Peeter Paemurru.

Nästa festen flyttade två gånger och fjärde Estlandssvenskarnas sång- och dansfest "Mitt älskade Aiboland" ägde rum i augusti 2021. Sångfests huvuddirigent Endrik Üksvärav, sångfests huvudledare Sille Kapper och projektledare Jana Stahl. Festen var framgångsrik trots covid -19 begränsningar

Sång- och dansfestskommité började förberedandet för femte sång- och dansfest och förhoppningsvis kan vi träffa er alla år 2024 på Hapsals biskopsborg!