Estlandssvenskarnas första sångfest ägde rum 3:e juli 1933 på Hapsals biskopsborg. Nästa sångfest var 80 år efter den första sångfesten och team ledade Sofia Joons. Sångfesten med dansuppvisning ägde rum 2:a juni 2013.

Traditionen hade skapats och nu  fortsatte sång- och dansfestkommittén att planera för ett tredje år med en ny sång- och dansfest och så hölls den igen år 2016. Estlandssvenskarnas sång- och dansfest "Vårt land" hade dubbelt så många deltagare än 2013. Festen hade folkdans som en separat del och projektledare för detta var Sille Kapper. Huvuddirigent var Peeter Paemurru. Projektledare var Jana Stahl.

Nästa fest flyttades två gånger och den fjärde Estlandssvenska sång- och dansfesten "Mitt älskade Aiboland" ägde rum i augusti 2021. Sångfestens huvuddirigent var Endrik Üksvärav, sångfestens huvudledare var Sille Kapper och projektledare Jana Stahl. Festen var framgångsrik trots covid -19 begränsningar.

Sång- och dansfests kommittén började förberedandet för den femte sång- och dansfesten och förhoppningsvis kan vi träffa er alla år 2024 på Hapsals biskopsborg!

ERR Nyheter 2024-01-03 Fifth Estonian-Swedish Song and Dance Festival set for Haapsalu in July | news | ERR