Kultuurinõukogu 25.novembri istung Kultuuriministeeriumis