Allkirjastati koostöölepe Eesti Kultuuriseltside Ühendusega