Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus

Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning


Strateegiad

Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus lähtub oma tegevuses pikema aja jooksul erinevatest seadustest, määrustest, lepingutest, programmidest ja arengukavadest. Tegevust ette planeerides üheks aastaks koostab juhatus ühe aasta tegevuskava ettepaneku, mille kinnitab Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse kultuurinõukogu oma aastakoosolekul.

Varade haldamiseks on loodud Kultuuriomavalitsuse juurde Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse sihtasutus. Sihtasutuse juhatus valmistab ette sihtasutuse eelarve projekti, mille kinnitab sihtasutuse nõukogu. Sihtasutuse eelarve esitatakse kinnitamiseks ja eelmise aasta eelarve täitmisest informeeritakse Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse kultuurinõukogu. Sihtasutust auditeerib audiitor ja audiitori raport koos eelarve täitmisega esitatakse sihtasutuse nõukogule kinnitamiseks enne majandusaasta esitamist registrile. Sihtasutuse nõukogu valib ja saab vajadusel tagasi kutsuda Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse kultuurinõukogu. Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse Sihtasutuse juhatuse valib ja saab vajadusel tagasi kutsuda sihtasutuse nõukogu.

Eestirootsi kultuurinõukogu strateegia 2013_2017 (.pdf)

Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse vahestrateegia 2018 - 2019 I p-a ja uue strateegia väljatöötamine 2019 II p-a kuni 2021 november. 

Rannarootsi kultuuriruumi strateegia 2021-2025 strateegilised eesmärgid ja hetkeolukord

Rannarootsi kultuuriruumi strateegia 2021-2025 tabel siin