Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus

Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning


Eestirootslaste Kultuurikandja tunnustusstatuut

"Eestirootslaste Kultuurikandja" tunnustusstatuut

1.Käesolev tunnsutusstatuut reguleerib Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse Sihtasutuse tunnustuse "Eestirootslaste Kultuurikandja" (nominendid Hans Pöhli medalile) välja andmist.

2.Tiitel koos medaliga võidakse määrata rannarootsi kultuuritraditsioone tutvustavale isikule, isikute grupile või juriidilisele isikule erinevates kategooriates (kunst, muusika, käsitöö jne.) või rannarootsi kultuuripärandit silmapaistvalt säilitanud ja arendanud isiku(te)le mitmes valdkonnas.

3.Tiitli määrab komisjon, mille koosseisu kuuluvad Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse Sihtasutuse nõukogu ja Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse juhatus.

4. Tiitlit antakse välja iga-aastaselt. Komisjon võib otsustada välja anda 1-3 aunimetust. Juhtudel, kui tiitli vääriline kandidaat või kandidaadid puuduvad, võib komisjon otsustada aunimetust mitte välja kuulutada. Tavakorras tehakse otsus kahe kandidaadi osas ja eelistades lõppvalikut, kus kaks kandidaati on erinevatest vanuserühmadest ning üks Eestist ja teine Rootsist või mujalt välismaalt (arvestades eestirootslaste kogukonna paiknemist nii Eestis kui ka Rootsis).

5. Kandidaati või kandidaate võib esitada igaüks olenemata tema kuuluvusest rahvusnimekirja või mõnel muul alusel, kuid komisjon palub järgida käesoleva statuudi reegleid.

6. Komisjon kuulutab tiitli saaja(d) välja ühel eestirootslaste suveüritusel. Traditsiooniliselt on selleks Rootsi Päev või Eestirootslaste Laulu- ja Tantsupidu.