Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus

Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning


Valimised 2010

Kultuurinõukogu II kooseisu valimised toimusid Tallinnas, Haapsalus ja Stockholmis 19.–21. novembril 2010. Hääleõiguslikel isikutel oli võimalik valida ka posti teel.

Kultuurinõukogu liikmete arv on 21 ja rootsi vähemusrahvuse kultuurinõukogu valimiste peakomitee kinnitas lõplikud  valimistulemused 24. novembril.

25 kandidaadi seast osutusid Kultuurinõukokku valituteks järgmised:

Kandidaadi number           Nimi      Häälte arv
6 Ülo Kalm 42
9 Uile Kärk-Remes 25
8 Kalev Kukk 22
16 Elna Siimberg 21
20 Bo Stenholm 17
2 Birgit Eldh 12
4 Margareta Hammerman          12
19 Jana Stahl 12
18 Valdek Slet 11
15 Sven Salin 9
1 Jonne Berggren 8
5 Sofia Joons 8
3 Maria Gilbert 7
10 Mart Laidmets 7
14 Lars Rönnberg 7
22 Raul Targamaa 7
7 Neeme Kari 6
13 Gun Pella 6
23 Kai Tennisberg 5
25 Christer Widgren 5
21 Eve Streng 3


 Hääletanute koguarv oli 258, mis teeb valimiste osavõtuprotsendiks 57.

 

 

Kultuurinõukogu 2010. aasta koosseis. Vasakult seismas: Jonne Berggren, Kai Tennisberg, Kalev Kukk, Uile Kärk-Remes, Christer Widgren, Jana Stahl, Birgit Eldh, Eve Streng, Valdek Slet, Raul Targama, Bo Stenholm, Ülo Kalm. Istuvad: Margareta Hammerman, Maria Gilbert, Sven Salin.

Pildilt puuduvad Sofia Joons, Neeme Kari, Gun Pella, Elna Siimberg, Mart Laidmets ja Lars Rönnberg.

Kultuurinõukogu ja SA Eestirootsi Kultuur praeguse juhtkonna ning kultuurinõukogu lihtliikmetest lähemalt vt. Kontakt.