Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus

Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning


Valimised 2007

Rootsi vähemusrahvuse kultuurinõukogu esimesed valimised peeti 2.-4. veebruaril 2007. Hääletamine oli võimalik kas posti teel või  Tallinnas, Haapsalus ja Stockholmis asuvates valimisjaoskondades.

Valimistest osavõtu protsent oli 75%.

Valimistulemused avalikustati 7. veebruaril. Seejärel lõpetas Peakomitee oma tegevuse, kutsudes 25. veebruaril 2007 kokku 21-liikmelise Kultuurinõukogu avaistungi.

Kultuurinõukogu esimese koosseisu liikmete nimekiri:

 

JUHATUS

Juhatuse ja nõukogu esimees Uile Kärk-Remes

Juhatuse ja nõukogu aseesimees Lars Rönnberg

Juhatuse liikmed Holger Haljand, Kalev Kukk, Ingegerd Lindström

 

REVISJONIKOMISJON

Mart Laidmets 

Sven Salin

 

NÕUKOGU LIIKMED (häälte arv)

Jonne Berggren (7)

Maria Gilbert (22)

Holger Haljand (8)

Margareta Hammermann (12)

Juta Holst (21)

Sofia Joons (6)

Ülo Kalm (22)

Neeme Kari (7)

Arvo Kelement (7)

Sven Kuinberg (4)

Kalev Kukk (18)

Uile Kärk-Remes (37)

Mart Laidmets (8)

Maj-Liis Lindroos (2)

Ingegerd Lindström (18)

Lars Rönnberg (11)

Sven Salin (24)

Elna Siimberg (31)

Bo Stenholm (2)

Raul Targamaa (8)

Marju Terro (14)

 

2007

Kultuurinõukogu 2007. aasta koosseis