Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus

Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning


Varför kulturautonomi - vad har vi för nytta glädje av att ha ett kulturråd?

Som nationell historisk minoritet i Estland har vi möjlighet att återupprätta och stärka vår ställning.

Som bärare till svensk kulturautonomi har vi rätt att bevara och upprätthålla vårt svenska språk, våra olika dialekter och vår traditionella kultur. De olika kulturella särarterna som varje ort i svenskbygden utgör.

Som kulturautonomins bärare har vi rätt att starta skolor och institutioner såsom museer, hembygdsgårdar, bedriva olika verksamheter för den egna minoriteten inom det egna kulturområdet.

Som kulturautonomins bärare har vi större möjlighet att få gehör för våra behov för att bevara, upprätthålla och lång sikt utveckla den estlandssvenska kulturen genom att utarbeta ett utvecklings- och kulturprogram.