Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus

Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning


Aktuellt

Aktuella meddelanden och nyheter

 

 

Estlandssvenskarnas (sång- och ) dansfests har börjat med seminariet

Publicerad den 20 april 2016 10:23 Skriv ut E-post

Måndagen den 4 april anordnades det första seminariet inför sommarens dansfest i Haapsal. Seminariet skedde i Tallinn och ledare var Kristiina Siig.Lördagen den 9 april hölls nr två ava våra seminarier i Läänemaa Ühisgümnaasiums aula, Haapsal.

Seminariet leddes av dansfestens konstnäriliga ledare Kristiina Siig samt assisent Sille Kapper. Musik Kaarel Pogga på dragspel. Seminariedeltagare danslag från Läänemaa.9-17 april anordnades följande förberedande seminarierför dansfesten i Haapsal: två i Tallinn, en i Haapsal och två i Stockhom. Alla 11 deltagande danslag var fantastiska och väldigt duktiga. Framträdandet kommer att bli spännande! Förutom egna danser så lärde vi ut de gemsamma danserna , av vilka förhoppningsvis även publiken kommer at få pröva på. Vi ses i Haapsal!

Reglementet för utmärkelse "Estlandssvenskarnas Kulturbärare"

Publicerad den 1 april 2016 07:07 Skriv ut E-post

Regelementet för utmärkelse "Estlandssvenskarnas Kulturbärare"

1. Detta reglemente reglerar utgivning av hedersbenämningen "Estlandssvenskarnas Kulturbärare" som ges ut av Stiftelsen Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning. Tillsammans med hedersbenämningen följer Hans Pöhls-medalj.

2. Hedersbenämningen tillsammans med medaljen kan tilldelas en person, grupper av personer eller den juridiska person som främjar de estlandssvenska kulturtraditionerna i enskilda kategorier (konst, musik, hantverk etc.), eller personer (personerna) som på framstående sätt har bidragit till bevarandet av det estlandssvenska kulturarvet i flera olika kategorier.

3. Hedersbenämningen utses av nämnden bestående av rådet till Stiftelsen Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning och styrelsen till Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning.

4. Hedersbenämningen utdelas årligen. Nämnden kan besluta att dela ut 1-3 hedersbenämningar. Ifall en lämlig kanidat eller kandidater saknas, kan nämnden avstå från att utdela hedersbenämningen. Normalt fattas beslut om två kanidater, företrädesvis så att kandidaterna tillhör olika åldersgrupper och är från Estland resp Sverige/ annat utländskt land, beroende på estlandssvenskarnas bosättning i såväl i Estland som Sverige.

5.Kandidat(er) kan föreslås av alla fysiska och juridiska personer men nämnden ber att man följer reglerna i detta reglemente.

6. Namn på personen (personerna) som fått benämningen offentliggörs på något estlandssvenskt sommarevengemang. Traditionellt handlar det om Svenskdagen eller Estlandssvenskarnas Sång- och Dansfest.