Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus

Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning


Baas- ja projektitoetuste taotlemise kriteeriumid

Kultuuriomavalitsuse eesmärgid on sätestatud Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seaduses ja rootsi vähemusrahvuse kultuurilise omavalitsuse põhimääruses.

Seaduses (§ 5, p 3) on öeldud järgmist:

Vähemusrahvuse kultuuriomavalitsuse põhieesmärgiks on: vähemusrahvuse kultuuri ja hariduse edendamiseks fondide, stipendiumide ja preemiate asutamine ning määramine.

Põhimääruse (§ 5, p 13) järgi on kultuurinõukogu pädevuseks eestirootsi identiteedi, kultuuri, traditsioonide ja hariduse edendamiseks fondide, stipendiumide ja preemiate asutamine ning nende määramise korra kinnitamine.

Lähtuvalt ülaltoodust on kultuurinõukogu kinnitanud põhitegevuse ja projektide toetamiseks järgmised kriteeriumid:

Baastoetused

Mittetulundusühingud, mille tegevus on suunatud Eestis elavale rootsi vähemusrahvusele ja mis on registreeritud Eestis, võivad taotleda toetust oma põhitegevuseks. Põhitegevuse all peetakse silmas ühingu juhtimist, teavitustööd, reklaami, kursuste korraldamist, sotsiaalset suhtlemist, ruumide rentimist jne.

NB: Baastoetuse taotlejaid palume mitte kasutada projektitoetuse taotlejate tarbeks koostatud blanketti. Taotluse saab esitada vabas vormis avaldusena ja saata meiliaadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Toetatavad valdkonnad

- rannarootsi kultuuri säilitamine ja arendamine ning eestirootslaste identiteedi hoidmine;

- Eestis korraldatavad rannarootsi kultuuriüritused;

- regionaalse rannarootsi kultuuri arengut toetavad üritused;

- rannarootsi käsitöö;

- eestirootslastega seotud (täiend)koolitus;

- rootsi keele õppematerjalide publitseerimine;

- rannarootslaste ajalugu, kultuuri ja murdeid kajastava materjali publitseerimine.

Taotlemine, rahastamine ja aruandlus

Tegevus- ehk baastoetuste taotluste esitamise tähtaeg on 25. september. Kultuurinõukogu poolt kinnitatud otsus tehakse teatavaks hiljemalt järgmise aasta 1. maiks. Kultuuriomavalitsuse toetus eraldatakse kindla suurusega summana, mille üksikasjalik aruandlus vajalik ei ole. Koos jooksva aasta toetustaotlusega tuleb Kultuuriomavalitsusele esitada eelneval aastal saadud toetuse kasutamise aruanne, kui see on seni veel esitamata.

 

Projektitoetused

Toetuse eraldamise kriteeriumid

- taotlejaks peab olema ühing, organisatsioon, institutsioon vms., mille vähemalt üks põhikirjaline tegevus on suunatud rannarootsi kultuuripärandi säilitamisele;

- projekt tuleb teostada ja lõpetada taotluses märgitud ajavahemiku jooksul;

- projekti käigus tekkivad võimalikud tulud tuleb kanda projekti eelarvesse ja arvestada taotletava toetuse eelarvest maha.

Toetatavad valdkonnad

- rannarootsi kultuuri säilitamine ja arendamine ning eestirootslaste identiteedi hoidmine;

- Eestis korraldatavad rannarootsi kultuuri tutvustavad või/ ja eestirootslastele suunatud kultuuriüritused;

- regionaalse rannarootsi kultuuri arengut toetavad üritused;

- rannarootsi käsitöö;

- eestirootslastega seotud (täiend)koolitus;

- rootsi keele õppematerjalide publitseerimine;

- rannarootslaste ajalugu, kultuuri ja rannarootsi murdeid kajastava materjali publitseerimine.

Toetamisele ei kuulu

- uued projektid, kui varem saadud toetusi on kasutatud mittesihipäraselt või aruanne on esitamata;

- taotluse esitamise hetkel juba teostatud projektid ja avaldatud publikatsioonid;

- organisatsiooni jooksvad tegevuskulud (vt Baastoetused);

- tegevuslubade või liikmemaksudega seotud kulud;

- esinduskulud;

- inventari, nt mööbli, arvutite, koopiamasinate jne hankimine.

 

Taotluse esitamise tähtaeg

Taotlus esitatakse kord aastas ja peab olema Kultuuriomavalitsusele saadetud hiljemalt 25. septembril. Kultuurinõukogu poolt kinnitatud otsus tehakse teatavaks hiljemalt järgmise aasta 1. maiks.

Rahastamine 

Kultuuriomavalitsus toetab projekti maksimaalselt 50% ulatuses selle kogueelarvest ning kuni 4 000 eurose summaga projekti kohta.