Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus

Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning


Tere tulemast Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse ametlikule kodulehele!

Rootslased on Eestis elanud juba alates 13. sajandist. Teise maailmasõja ajal siirdus või põgenes suurem osa eestirootslastest Rootsi. Eestisse jäi neist umbes 1000. Eesti taasiseseisvumisega 1991 avanes eestirootslastele võimalus oma endistessse kodukohtadesse tagasi pöörduda ja saada hiljem tagasi ka oma talud, Eestis elavatel rootslastel aga võimalus oma identiteedi ja keele arendamiseks.

1992. aastal taaskehtestati 1925. aasta vähemusrahvuste kultuuriautonoomia seadus ning 2007. aastal said Eesti rootslased kultuuriomavalitsuse ja valiti juhtorgan Rootsi Vähemusrahvuse Kultuurinõukogu Eestis. 26. aprillil 2014 sai kultuuriomavalitsus endale uue nime Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus.

Siinselt kodulehelt saad teavet Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse tegevusest, eestirootslaste ajaloost ja tulevikuplaanidest.