Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus

Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning


Pressiteade Rootsi Päev(ad) 2019 Vormsil ja Olavipäev

Prindi E-post

Vormsi metsa- ja maaomanikud arutlevad kogukonnametsa teemal

27. – 29. juulini Vormsi saarel toimuva Suur Rootsi Päeva 2019 ja Olavipäeva pidustuste raames toimub 27. juulil kell 14.00 – 18.00 maa- ja metsaomanike infopäev, mis algab Vormsi rahvamajas ja lõpeb ringkäiguga metsas.

Metsapäevalised saavad ülevaate Vormsi metsadest: kuidas on saarel metsad tekkinud, milline on nende vanuseline ja tüübiti jagunemine ning kuidas nad võivad tulevikus välja näha. Koos teiste väikesaarte maa- ja metsaomanikega arutatakse ühiselt erinevaid võimalusi, kuidas saarte kogukonnad saaksid rohkem kaasa rääkida metsade majandamiseks vajalike otsuste tegemisel. Lõpuks aga minnakse ringkäigule Hullo küla metsa, et räägitule ka looduses kinnitust saada.Kogu info edastatakse nii rootsi kui ka eesti keeles.


Keskkonnaamet annab ülevaate looduskaitsekorraldusest Vormsil ja Vormsi maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmise kavatsusest. 


 Suure Rootsi Päeva 2019 ja Olavipäeva korraldajad on Vormsi vallavalitsus ja Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus koos Vormsi koguduse, Tallinna Rootsi-Mihkli koguduse, Rannarootsi Muuseumi, Vormsi Kodukandiühinguga, Rootsi Hariduse Selts Rootsis ja Läänemaa Metsaühistuga.

Täpsema Rootsi Päevade 2019 kava leiate siit
https://vormsi.ee/vormsi_events/rootsi-paevad-ja-olavipaev/Rootsi Päevade 2019 tipphetk on Olavipäeva teenistus 800-aastases Vormsi kirikus

29. juulil tähistatakse olavipäeva raames Vormsi Püha Olavi kiriku rajamise 800. 
aastapäeva. Ajaloodokumentide kohaselt lasi Norra kaitsepühakule Pühale Olavile pühendatud kiriku 2019. aastal ehitada Taani kuningas Valdemar II. Koguduseliikmed on olnud valdavalt rootslased, kes on saarel aastasadu elanud.
Olavipäeva jumalateenistusel Vormsi kirikus osalevad peapiiskop Urmas Viilma ja piiskop Tiit Salumäe, samuti on oodata auväärseid külalisi Rootsist, Taanist, Norrast ja Soomest. Jumalateenistusele järgneval seminaril räägib Vormsi asustusloost Jonathan Lindström ja ülevaate kiriku 800 aastasest ajaloost annab õpetaja Ants Rajando.

Suure Rootsi Päeva 2019 ja Olavipäeva korraldajad on Vormsi vallavalitsus ja Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus koos Vormsi koguduse, Tallinna Rootsi-Mihkli koguduse, Rannarootsi Muuseumi, Vormsi Kodukandiühinguga, Rootsi Hariduse Selts Rootsis ja Läänemaa Metsaühistuga.

Täpsema Rootsi Päevade 2019 kava leiate siit
https://vormsi.ee/vormsi_events/rootsi-paevad-ja-olavipaev/