Baas- ja projektitoetused 2018

Prindi

Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse kultuurinõukogu poolt kinnitatud otsuse alusel jagati kultuuriomavalitsuse tegevustoetust baas- ja projektitoetusteks summas 15 000 eurot, mis moodustab 1/3 Kultuuriministeeriumi tegevustoetusest kultuuriomavalitsusele.

Baas- ja projektoetused 2018