Ajaleht "Eestirootslane" nr 2-2015 hilineb

Prindi

Hea ajalehe saaja, kes oled registreeritud rahvusvähemuse nimekirjas,

ajaleht "Eestirootslane" eelmise aasta väljaanne nr 2-2015 saabub hilinemisega, sest trükikojas tekkisid selle õigeaegseks väljastamiseks ootamatud takistused ja seejärel pikendasid saabuvad pühad selle kohale toimetamist veelgi. Ajaleht peaks jõudma teie postkastidesse 2016.aasta 2.nädalal või hiljemalt 3.-nda nädala alguses.

Vabandame!