Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus

Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning


Aktuaalne

Päevakohased teated ja uudised

 

 

Eestirootslaste kultuurikandjad 2022

11. juuli 2022 12:39 Prindi E-post

H POHL

H.Pöhli medali vähendatud kujul rinnamärgina kandmiseks kultuurikandja tiitli saanutele.

Noarootsi Kodukandipäevade teisel päeval andis üle Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse esimees Ülo Kalm Eestirootslaste Kultuurikandja tiitli koos Hans Pöhli nimelise medali ja rinnamärgiga emeriitprofessor Göran Hoppele ja suguvõsa uurimise grupile Våra Anor, kus rinnamärgi saajaid kogunisti 11 inimest. Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus tänab kõiki tegusaid kogukonna liikmeid, kes aitasid kaasa Noarootsi Kodukandipäevade õnnestumisele ja, kes igapäevaselt panustavad rannarootsi kultuuripärandi säilimisse ja arendamisse. Suured tänud kõikidele!

Kandideerimine

22. aprill 2022 09:43 Prindi E-post

Igal kolmandal aastal asume valima Eestirootslaste Kultuuriomavalitsusele uut juhtorganit ehk kultuurinõukogu. Valitakse 21-liikmeline kultuurinõukogu kolmeks aastaks. Kõik rahvusnimekirja kantud isikud saavad valida kultuurinõukogu ja soovi korral kandideerida valitavasse kultuurinõukogusse. Kultuurinõukogu koguneb kahel korral aastas ja kinnitab kultuuriomavalitsuse tööks vajalikud dokumendid ja teostab järelvalvet juhatuse tegevuse üle. Kultuurinõukogu valib esimesel istungil esimehe ja aseesimehe ja 5-liikmelise juhatuse kultuuriomavalitsusele. Juhatusele valitakse samuti esimees ja aseesimees.

Kandideerimisavaldus aastal 2022 peab jõudma valimiste peakomitee juurde hiljemalt 25.septembril kl 18. Kontakt tel + 372 53078009 (peakomitee esimees Ellen Kavald).

Kandideerimisavaldus rootsi keeles siin

Kandideerimisavaldus eesti keeles siin

"Eestirootslane" muutub elektroonseks

1. märts 2022 13:41 Prindi E-post

Estlandssvensk 1 2014 framsidaestlandssvensk 1 2013 framsida

Ajaleht "Eestirootslane" hakkab ilmuma sellel aastal ja esmakordselt enne suve elektroonsel kujul, mis tähendab seda, et tavapärasel kujul ajaleht enam postkasti paberlehena ei saabu (rahvuvähemuse nimekirja arvatud inimestele). Edaspidi saadetakse ajaleht neile e-posti aadressidele failina, kelle meiliaadressid on meile teada rahvusnimekirja avaldustel oleva infona. Juhul, kui soovid teada saada ajalehe ilmumisest koheselt ja(või kahtled e-posti aadressi õigsuses, siis saad teada anda sellest ajalehe toimetajale Inegegerdile e-posti aadressil kokkas48(at)gmail.com. Ajalehe "Eestirootslane" varem ilmunud numbrid ja ka edaspidi ilmuvad numbrid on leitavad meie kodulehel menüülingi "Publikatsioonid" alammenüü "Eestirootslane" juurest.