Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus

Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning


2019

Kultuurinõukogu V kooseisu valimised toimusid postihääletuse teel Eestis, Rootsis ja mujal välismaal.

Rootsi vähemusrahvuse kultuurinõukogu valimiste peakomitee kinnitas lõplikud  valimistulemused 15. novembril. Kultuurinõukogu liikmete arv on 21. 

Hääletanute koguarv oli 293 isikut, mis teeb valimiste osavõtuprotsendiks 62,2 %.

26 kandidaadi seast osutusid Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse kultuurinõukokku valituteks järgmised:

Kandidaadi number  Ees - ja perekonnanimi Häälte arv
6 Ülo Kalm 60
17 Jana Stahl 28
10 Ingegerd Lindström 20
14 Elna Siimberg 19
7 Kalev Kukk 15
11 Berit Nuka 13
12 Peeter Paemurru 11
26 Lena Weesar 11
2 Sten Berg 10
3 Jonne Berggren 10
5 Juta Holst 9
13 Lars Rönnberg 9
8 Marko Kuusik 9
9 Mart Laidmets 8
20 Erik Söderberg 7
27 Kai Tennisberg 7
24 Christer Widgren 6
25 Benny Vesterby 6
16 Valdek Slet 6
1 Ants Aaman 6
19 Leif Strömfelt 5