Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus

Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning


Valimised 2016

 Kultuurinõukogu IV kooseisu valimised toimusid Tallinnas ja Haapsalus 4.-6. novembril 2016  ning postihääletus Stockholmis . Hääleõiguslikel isikutel oli võimalik valida ka posti teel.

Kultuurinõukogu liikmete arv on 21 ja rootsi vähemusrahvuse kultuurinõukogu valimiste peakomitee kinnitas lõplikud  valimistulemused 14. novembril.

22 kandidaadi seast osutusid Kultuurinõukokku valituteks järgmised:

Kandidaadi number            Nimi      Häälte arv
5 Ülo Kalm 63
14 Jana Stahl 29
2 Sten Berg 17
12 Elna Siimberg 17
9 Ingegerd Lindström 12
7 Kalev Kukk 11
18 Kai Tennisberg         10
10 Peeter Paemurru 9
19 Toivo Tomingas 9
21 Christer Widgren 9
22 Lena Weesar 9
4 Juta Holst 8
17 Erik Söderberg 6
1 Ants Aaman 5
6 Neeme Kari 4
8 Mart Laidmets 4
11 Lars Rönnberg 4
16 Leif Strömfelt 4
13 Valdek Slet 3
15 Bo Stenholm 3
20 Benny Vesterby 3


 Hääletanute koguarv oli 240 isikut, mis teeb valimiste osavõtuprotsendiks 53,7.