Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus

Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning


Valimistulemused

 

Rootsi Vähemusrahvuse Kultuurinõukogu valimiste peakomitee

 

KOOSOLEKU PROTOKOLL

Tallinn 30.10.2013 nr 5

Koosolek algus 12.00, lõpp 13.00

Juhatas: Epp Mitt

Protokollis: Ingrid Soans

Võtsid osa: Urmas Ojamäe, Patrik Göransson,

Puudusid: Margareta Hammerman, Sirli Tooming

PÄEVAKORD :
Valimistulemuste avaldamine.

KUULATI:
Valimistulemuste avaldamine

Rootsi vähemusrahvuse kultuurinõukogu valimised toimusid 25.-27. oktoobril 2013. a. Valijate nimekirja oli kantud 483 valija andmed. Valimisi viisid läbi 2 jaoskonda, üks Tallinnas ja teine Haapsalus. Posti teel hääletas 168 valijat, kokku osales valimistel 251 valijate nimekirja kantud isikut, mis teeb osalusprotsendiks 51, 97. Hääletamine toimus ühes ringkonnas, mandaate oli 21 ning kandidaate 23.

Valimistulemused on järgmised:

ees- ja perekonnanimi hääli

Ülo Kalm

49

Jana Stahl

27

Elna Siimberg

19

Juta Holst

17

Ingegerd Margareta Lindström

17

Peeter Paemurru

15

Klara Birgit Eldh

11

Uile Merike Kärk-Remes

10

Valdek Slet

10

Toivo Tomingas

10

Eve Streng

9

Neeme Kari

7

Kai Tennisberg

7

Karolina Ebba Anna Ullman

7

Lars Christer Johan Vidgren

7

Mart Laidmets

6

Benny Vesterby

6

Lars Johan Rönnberg

5

Bo Göte Stenholm

4

Raul Targamaa

4

Leif Roger Strömfelt

3

Eva Göthilda Elisabeth Lorentz  

1

Helga Ingeborg Spillman

0

 

OTSUSTATI:

1.1 1. Avaldada Rootsi Vähemusrahvuse Kultuurinõukogu 25.-27.10.2013 valimiste tulemused.

 

Epp Mitt

Peakomitee esimees

 

Ingrid Soans

Peakomitee sekretär

 

Protestid ja kaebused

Proteste ja kaebusi kultuurinõukogu valimiste läbiviimise kohta saab esitada alates valimistulemuse avaldamisest 3 päeva jooksul. Seega on protesti või kaebuse esitamise viimane kuupäev 2. november. 

Protest või kaebus palun esitada kas paberil allkirjastatult Narva mnt 1, P.K. 103, 10502 Tallinn või elektroonselt digiallkirjastatult See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Protest või kaebus vormistatakse kirjalikult ning selles märgitakse:

1) selle organi nimi, kellele kaebus esitatakse;
2) kaebuse esitaja nimi, postiaadress ja sidevahendite numbrid;
3) andmed vaidlustatava otsuse kohta või vaidlustatava toimingu kirjeldus;
4) selgelt väljendatud taotlus;
5) kaebuse põhistus;
6) kuupäev.

Kaebusele või protestile kirjutab alla selle esitaja.

Vastavalt vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seaduse §-le 21 kutsub peakomitee esimees hiljemalt üks kuu pärast kultuurinõukogu valimistulemuste avaldamist kokku kultuurinõukogu esimese istungi. Seega hiljemalt 29.11.13.