Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus

Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning


Kandidaadid

Prindi E-post

                                                                      Rootsi vähemusrahvuse kultuurinõukogu valimiste peakomitee

 
                                                                                                                  OTSUS                                                        
Tallinn                                                                                                                                                                                                                                              25.09.2016 nr 6                                           
Kandidaatide registreerimineVähemusrahvuse kultuurinõukogu valimise eeskirja paragrahvi 14 alusel registreerida Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse Sihtasutuse poolt registreerimiseks esitatud kandidaadid vastavalt registreerimiseks esitamise järjekorrale ning anda neile järgmised registreerimisnumbrid:

registreerimisnumber kandidaadi ees- ja perekonnanimi

 1. Ants Aaman

 2. Sten Berg

 3. Andres Juhan Bernadt

 4. Juta Holst

 5. Ülo Kalm

 6. Neeme Kari

 7. Kalev Kukk

 8. Mart Laidmets

 9. Ingegerd Margareta Lindström

 10. Peeter Paemurru

 11. Lars Johan Rõnnberg

 12. Elna Siimberg

 13. Valdek Slet

 14. Jana Stahl

 15. Bo Göte Stenholm

 16. Leif Roger Strömfelt

 17. Erik Jakob Söderberg

 18. Kai Tennisberg

 19. Toivo Tomingas

 20. Benny Vesterby

 21. Lars Christer Johan Vidgren

 22. Lena Elisabeth Weesar

Epp Mitt

Peakomitee esimees