Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus

Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning


Kandidaatide esitamine uude kultuurinõukogusse on alanud

Prindi E-post

Kodukandiühingutel Rootsis ja kultuuriühingutel Eestis on võimalik esitada kandidaate uue valitava kultuurinõukogu koosseisu kuni 25.septembrini. 25.septembril kl 15-18 esitatakse kandidaatide nõusolekuavaldused ja seltside ringkonnanimekirjad Rootsi vähemusrahvuse kultuurinõukogu valimiste peakomiteele. Enne nimetatud kuupäeva Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse kantseleisse Rüütli 9 toodud avaldused koos lisadega antakse üle peakomiteele eelpool toodud lõpptähtajal. Juhul, kui avalduses on tehtud vigu, siis antakse paranduste tegemiseks aega veel 3 päeva.

Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse kultuurinõukogu valimisi reguleerib Vähemusrahvuse kultuurinõukogu valimise eeskiri ja muud vastavad määrused. Valimiste peakomitee on kinnitanud 05.09.16 uue kultuurinõukogu mandaatide arvuks 21.