Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus

Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning


Aktuaalne

Päevakohased teated ja uudised

 

 

Valimistulemused

1. november 2019 16:37 Prindi E-post

Kultuurinõukogu V kooseisu valimised toimusid 18-20.oktoobril ning postihääletuse teel.

Valijate koguarv oli 471 ja neist hääletas 293 inimest, mis teeb valimisprotsendiks 62,2 %. 

26 kandidaadi seast osutusid uude kultuurinõukokku valituteks järgmised 21 kandidaati:

Kandidaadi nr                              Ees ja perekonnanimi                                                                        
1  Ants Aaman
        2 Sten Berg
        3 Jonne Berggren
        5 Juta Holst
        6 Ülo Kalm
        7 Kalev Kukk
        8 Marko Kuusik
        9 Mart Laidmets
      10 Ingegerd Margareta Lindström
      11 Berit Nuka
      12 Peeter Paemurru
      13 Lars Johan Rönnberg
      14 Elna Siimberg
      16 Valdek Slet
      17 Jana Stahl
      19 Leif Roger Strömfelt
      20 Erik Jakob Söderberg
      22 Kai Tennisberg
      24 Lars Christer Johan Vidgren
      25 Benny Vesterby
      26 Lena Elisabeth Weesar

Uue kultuurinõukogu valimised

16. oktoober 2019 08:04 Prindi E-post
18., 19. ja 20. oktoobril 2019 toimuvad rootsi rahvusvähemuse kultuurinõukogu viiendad valimised. Valimisi korraldab Rootsi vähemusrahvuse kultuurinõukogu valimiste peakomitee, mille koosseisu on kinnitanud Kultuuriministeerium.

Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse kultuurinõukogu valimisi reguleerib Vähemusrahvuse kultuurinõukogu valimise eeskiri ja muud vastavad määrused. Valimiste peakomitee on kinnitanud uue kultuurinõukogu mandaatide arvuks 21. Kandideerib sellel korral kultuurinõukogusse 26 isikut, kellest valituks osutub lihthäälteenamusega 21.

Valija saab kontrollida enda kohta valijate nimekirjas kantud andmete õigsust. Valimised toimuvad posti teel ni Eestis kui ka Rootsis ja seetõttu on oluline, et valimisnimekirjas oleks valija see adress, kuhu saabub tema post oktoobris.

Kandidaatide tutvustused leiad ajakirjast "Eestirootslane 2-2019" SIIT

Valimisnimekirja andmeid saate kontrollida järgmistel kontaktidel:


Rootsis – Margareta Hammerman (mob + 46 707 304 761) 

Patrik Göransson +372 59 910 414, rootsi ja eesti k

Ingrid Soans + 372 59 074 764, eesti k

Ellen Kavald + 372 53 078 009


Juhul, kui valimissedel sai kogemata rikutud, siis saate pöörduda abi saamiseks kontaktidele, mis on lisatud hääletamissedeli juhendile. Oluline on postitada valimissedel, mis jõuab valijate postkasti oktoobris, hiljemalt 25.oktoobril 2019.

Eestirootslaste IV Laulu- ja Tantsupidu

18. september 2019 07:50 Prindi E-post

Midsommarstången

Aastal 1933 pidasid rannarootslased oma esimest laulupidu (Estlandssvenskarnas sångfest) Haapsalu Piiskopilinnuses. 80 aastat hiljem korraldas Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus koostööpartnerite toel laulupeo, mis kandis nime Eestirootsi Laulupidu 2013 ja aastal 2016 Eestirootslaste Laulu- ja Tantsupidu. Neljas Eestirootslaste Laulu- ja Tantsupidu toimub 27.juunil 2020 Haapsalu Kuursaalis.

Postiaadresside täpsustamine

17. september 2019 05:49 Prindi E-post

Hea valija, kes oled kantud rahvusnimekirja, palun kontrollige enda postiaadressi, kui te pole mingil põhjusel kätte saanud ajakirja "Eestirootslane 1-2019 (juunis 2019), sest valimiste õnnestumiseks vajab valimiste peakomitee võimalikult täpseid kontaktandmeid, et valijakaart saaks saadetud välja õigel aadressil. Valimised toimuvad oktoobris ning on oluline, et valiksite aadressi, kus oktoobris peamiselt peatute. 

Kontaktid: Patrik Göransson +372 59 910 414, rootsi ja eesti k

Ingrid Soans + 372 59 074 764, eesti k

Ellen Kavald + 372 53 078 009

Täname!